หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มุกดาหาร จับมือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์สนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

24 ก.ค.2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารเปิิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ในกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ สาขาการแก้ไขและการบำรุงรักษารถยนต์ ระยะเวลา 18 ขั่วโมง จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 25 คน ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร(1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด บริษัท มุกดาหารฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด และบริษัท อีซูซุตังปักอำนาจเจริญ จำกัด (มุกดาหาร)


ว้นที่ข่าว : 24/07/2561