หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

วันที่ 15 มีนาคม 2561 สนพ.มุกดาหาร จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ1 จำนวน 15 คนเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเห็นความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานและการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นการสร้างความมั่นใจในการทำงาน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ โดยดำเนินการ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร


ว้นที่ข่าว : 15/03/2561