หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.มุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามโครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

( 5 ก.พ. 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดเจ้าหน้าที่คณะประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวาท อ.ดอนตาล โรงเรียนบ้านกกตูม โรงเรียนบ้านโสก อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ตามโครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ว้นที่ข่าว : 05/02/2561