หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมหารือแนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันกับเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

( 5 กพ. 2561 ) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมหารือแนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันกับเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขังในเรือนจำให้มีมาตรฐาน และการใช้แรงงานที่มีคุณภาพในเรือนจำให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่    


ว้นที่ข่าว : 05/02/2561