หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
" สนพ. มุกดาหาร ขับเคลื่อนเชิงรุกพัฒนาทักษะฝีมือให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา10.30 น. ผอ.สนพ.มุกดาหาร เข้าพบนายจักรกฤษณ์ พูนดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เพื่อประสานความร่วมมือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

 


ว้นที่ข่าว : 01/02/2561