หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานและกำหนดแผนการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

วันที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานและกำหนดแผนการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2561 ณ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


ว้นที่ข่าว : 30/01/2561