หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สร้างมาตรฐานพนักงานด้านโลจีสติกส์ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สร้างมาตรฐานพนักงานด้านโลจีสติกส์ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 ให้กับพนักงาน บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 25 - 26 ม.กราคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

 

ว้นที่ข่าว : 25/01/2561