หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
"สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม เพื่อสร้างโอกาสทางด้านอาชีพให้กับผู้ต้องขัง"

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการฝึกอาชีพเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสทางด้านอาชีพให้กับผู้ต้องขัง หลักสูตร การฝึกอาชีพเสริม สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 30 คน ณ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายสมศักด์  ยุทธโอภาส ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน


ว้นที่ข่าว : 22/01/2561