หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารร่วมกับสถานประกอบการ เร่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพแรงงานด้านการขับรถยกเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารร่วมกับสถานประกอบการ เร่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพแรงงานด้านการขับรถยกเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดำเนินการจักการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การขับรถยกด้วยความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2561 จำนวน 18 ชั่วโมง ให้กับพนักงาน บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด จำนวน 20 คน ณ ห้องฝึกอบรมและพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทเอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด


ว้นที่ข่าว : 22/01/2561