หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงายมุกดาหาร ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย ให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ผู้รับการฝึกสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากขึ้น

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงายมุกดาหาร ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 22- 24 มกราคม 2561 จำนวน 18 ชั่วโมง ให้กับผู้มีรายได้น้อย ในเขตตำบลป่งขามดงหมู อ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20 คน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากขึ้น ณ ห้องฝึกอบรมครัวไทย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร


ว้นที่ข่าว : 22/01/2561