หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดทดสอบมาตรฐาน สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สร้างมาตรฐานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รองรับการท่องเที่ยวจังหวัด ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดทดสอบมาตรฐาน สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริการร้านอาหาร โรงแรมพลอยพาเลซ จำนวน 20 คน เพื่อเพิ่มมาตรฐานการบริการรองรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการ


ว้นที่ข่าว : 28/12/2560