หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน 18 20 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 เทคนิคการปูกระเบื้องเพื่อลดความสูญเสียในการทำงาน 18 24 กุมภาพันธ์ 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
3 การพัฒนาทักษะงานบริการเพื่อเพิ่มผลผลิตในระบบโลจิสติกส์ 18 25 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
4 การตกแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 18 4 มีนาคม 2562 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
5 สมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้จัดการ 18 5 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
6 เทคนิคการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพ 18 11 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 13 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
8 การบริหารจัดการองค์กร 18 15 มีนาคม 2562 17 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
9 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 15 มีนาคม 2562 15 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
10 หลักการเป็นหัวหน้างานยุค Thailand 4.0 18 18 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
11 การเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ 18 18 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
12 เทคนิคการบริการหลังการขายเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 19 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
13 ผู้ควบคุมปั้นจั่น (เครนชนิดเหนือศีรษะ) 18 19 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 19 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
15 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
16 การทำดอกไม้ประดิษฐ์ 18 8 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
17 การทำตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ 18 11 เมษายน 2562 13 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
18 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย 18 16 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
19 การสร้างจิตสมาธิในการทำงาน 18 17 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
20 การเพิ่มสมรรถนะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 18 17 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 20 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
22 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking 18 21 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
23 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย 18 9 พฤษภาคม 2562 11 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
24 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 14 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 42 รายการ