หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การเชื่อมทิก ระดับ 1 30 28 สิงหาคม 2562 1 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 29 สิงหาคม 2562 3 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ