หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างแต่งผมสตรี 280 1 พฤษภาคม 2562 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 320 1 พฤษภาคม 2562 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
3 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking 18 15 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
4 เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน 18 15 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
5 สมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้จัดการ 18 20 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
6 การเพิ่มสมรรถนะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 18 20 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
7 การประกอบอาหารว่าง 18 22 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
8 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 27 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
9 เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน 18 16 มิถุนายน 2562 18 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
10 เทคนิคการบริการหลังการขายเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 18 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
11 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 16 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
12 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน 18 22 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
13 การเพิ่มสมรรถนะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 18 24 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
14 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 29 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
15 การพัฒนาทักษะงานบริการเพื่อเพิ่มผลผลิตในระบบโลจิสติกส์ 18 5 สิงหาคม 2562 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
16 การสร้างจิตสมาธิในการทำงาน 18 6 สิงหาคม 2562 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
17 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 20 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 17 จากทั้งหมด 17 รายการ