หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 เทคนิคการบำรุงรักษารถยก 30 26 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 27 มิถุนายน 2562 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 29 มิถุนายน 2562 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 2 30 1 กรกฎาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ