หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1 30 1 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 เทคนิคการนวดไทย30ชั่วโมง 30 1 กุมภาพันธ์ 2563 1 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
3 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1 30 1 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
4 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 1 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
5 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
6 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
7 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
8 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
9 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
10 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 5 กุมภาพันธ์ 2563 9 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
11 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
12 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
13 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
14 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 30 17 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
15 การประกอบอาหารไทย(ThaiChef) 30 17 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
16 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 25 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 16 จากทั้งหมด 16 รายการ