หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 2 พฤศจิกายน 2563 31 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 การควบคุมลำดับขั้น(SequenceControl–PLC) 30 2 พฤศจิกายน 2563 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
3 ช่างแต่งผมสตรี 280 2 พฤศจิกายน 2563 31 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
4 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ล่าสุด) 560 2 พฤศจิกายน 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
5 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 2 พฤศจิกายน 2563 30 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
6 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 560 2 พฤศจิกายน 2563 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
7 การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 2 พฤศจิกายน 2563 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
8 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 2 พฤศจิกายน 2563 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
9 ช่างแต่งผมบุรุษ(ระดับต้น) 280 2 พฤศจิกายน 2563 31 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
10 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 2 พฤศจิกายน 2563 30 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
11 ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 320 2 พฤศจิกายน 2563 30 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
12 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 2 พฤศจิกายน 2563 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
13 ช่างแต่งผมสตรี 280 2 พฤศจิกายน 2563 30 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
14 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 2 พฤศจิกายน 2563 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
15 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 2 พฤศจิกายน 2563 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
16 การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 18 9 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
17 การใช้โปรแกรม MITSUBISHI PLC & Gx Work3 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
18 การใช้ PLC ควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 16 พฤศจิกายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
19 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 30 16 พฤศจิกายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
20 การบริการงานบริการ 30 16 พฤศจิกายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
21 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 23 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
22 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 18 23 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
23 การผลิตสื่อโฆษณาด้วยสมาร์ทโฟน 30 23 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
24 การบริการงานบริการ 30 23 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 103 รายการ