หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 9 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 การจัดทำระบบคลังสินค้า 30 11 ธันวาคม 2562 15 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
3 การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E- Commerce 30 18 ธันวาคม 2562 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
4 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 30 19 ธันวาคม 2562 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
5 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
6 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 15 มกราคม 2563 15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
7 ช่างแต่งผมบุรุษ(ระดับต้น) 160 15 มกราคม 2563 11 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
8 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 15 มกราคม 2563 19 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
9 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 20 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
10 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1 30 20 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
11 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
12 การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร 30 7 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
13 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 24 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
14 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1 30 24 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
15 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 1 มีนาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
16 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 2 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
17 พนักงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(ประเภทที่อยู่อาศัย) 30 2 มีนาคม 2563 6 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
18 ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์(ระบบหัวฉีด) 30 5 มีนาคม 2563 9 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
19 เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมMicrosoftExcel 30 9 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
20 การใช้งานโปรแกรมMSEXCELในการบริหารสินค้าคงคลัง 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 20 รายการ