หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การขับรถยกไฟฟ้าแบบยืนขับด้วยความปลอดภัย 30 18 สิงหาคม 2563 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 การขับรถยกไฟฟ้าแบบยืนขับด้วยความปลอดภัย 30 26 สิงหาคม 2563 30 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ