หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย 30 28 พฤษภาคม 2562 1 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 2 30 11 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ