หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 80 26 สิงหาคม 2562 19 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 การเชื่อมทิก ระดับ 1 30 28 สิงหาคม 2562 1 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
3 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 29 สิงหาคม 2562 2 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
4 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 29 สิงหาคม 2562 3 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ