หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 การลดความสูญเสียในการทำงาน 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 8 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
4 การตัดผมชาย 18 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
5 การเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ 18 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
6 การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
7 การบริการที่ประทับใจ 18 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
8 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย 18 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
9 การเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ 18 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
10 หัวหน้างานยุคใหม่ในการให้บริการ 18 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
11 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 8 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
12 การประกอบอาหารว่าง 18 8 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
13 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน 18 9 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
14 การบริหารคลังสินค้า 18 13 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
15 ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 320 15 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
16 ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 15 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
17 ช่างแต่งผมสตรี 280 15 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
18 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 15 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
19 เทคนิคการบริการหลังการขายเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 16 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
20 หัวหน้างานยุคใหม่ในการให้บริการ 18 22 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
21 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์(ระบบหัวฉีด) 18 22 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
22 การบำรุงรักษาและวิเคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้า 18 23 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
23 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
24 การเพิ่มสมรรถนะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 18 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 79 รายการ