หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การทำขนมเบเกอรี่ 18 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
3 การทำขนมไทย 18 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ