หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย 18 24 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 สมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้จัดการ 18 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
3 การบำรุงรักษาและวิเคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้า 18 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
4 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
5 ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 320 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
6 ช่างแต่งผมสตรี 280 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
7 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
8 การถนอมอาหาร 18 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
9 ผู้ควบคุมปั้นจั่น (เครนชนิดเหนือศีรษะ) 18 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
10 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน 18 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
11 การบริหารจัดการองค์กร 18 17 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
12 เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน 18 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
13 การประกอบธุรกิจออนไลน์ 18 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
14 การประกอบอาหารว่าง 18 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
15 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
16 ช่างปูกระเบื้อง 18 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
17 การลดความสูญเสียในการทำงาน 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
18 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
19 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 8 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
20 การตัดผมชาย 18 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
21 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking 18 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
22 การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
23 การเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ 18 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
24 การบริการที่ประทับใจ 18 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 96 รายการ