หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
1 พนักงานนวดไทย 1 2 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 21 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
4 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 1 14 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 18 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 18 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
8 พนักงานนวดไทย 1 3 28 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ