หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
01-ปก.docx 739 KB .docx 200 ดาวน์โหลด
02-คำนำ .docx 606 KB .docx 124 ดาวน์โหลด
03-สารบัญ .docx 610 KB .docx 186 ดาวน์โหลด
04-หลักการและที่มา.docx 613 KB .docx 149 ดาวน์โหลด
04-1 ระบบถ่ายทอดตัวชี้วัด.docx 2,314 KB .docx 230 ดาวน์โหลด
05-กรอบและวิธีแนวทางการประเมิน .docx 625 KB .docx 335 ดาวน์โหลด
06-ปฏิทิน .docx 618 KB .docx 146 ดาวน์โหลด
007-ปกตัวชีวัด สพร-สนพ.docx 705 KB .docx 159 ดาวน์โหลด
009-ปกตัวชีวัด ส่วนกลาง.docx 705 KB .docx 152 ดาวน์โหลด
กรอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในฯ ประจำปี 25... 92 KB .docx 234 ดาวน์โหลด
Template รวมทุกตัวชี้วัด (ส่วนภูมิภาค).pptx 429 KB .pptx 244 ดาวน์โหลด
ส่วนกลาง - กรอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในฯ... 33 KB .docx 122 ดาวน์โหลด
12-เทมเพลตตัวชี้วัด (ส่วนกลาง).pptx 183 KB .pptx 121 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ