ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ฝึกอบรมตามโครงการพระราชดำริ สาขาทอผ้าไหมมัดหมี่
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
ฝึกอบรมช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารให้แก่ผู้สนใจ
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
สนพ.มหาสารคาม ฝึกอบรมการทอผ้าไหมมัดหมี่ ตามโครงการพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 21/12/2560
สนพ.มหาสารคาม สร้างการบริการที่ประทับใจในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 21/12/2560
ฝึกอบรมตามโครงการพระราชดำริสาขาการทอผ้าไหมมัดหมี่
ว้นที่ข่าว : 15/12/2560
สนพ.มหาสารคาม KICK-OFF พัฒนาผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
มหาสารคาม คิกออฟพัฒนาฝีมือผู้มีรายได้น้อย การทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
ว้นที่ข่าว : 13/12/2560
พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 12/12/2560
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ THAILAND 4.0
ว้นที่ข่าว : 29/11/2560
ฝึกอาชีพเสริมช่างเชื่อมไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ
ว้นที่ข่าว : 16/11/2560
ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 16/11/2560
ฝึกการบริการที่ประทับใจให้สถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 16/11/2560
ปฐมนิเทศฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 10/10/2560
ปัจฉิมนเทศผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงานหลังจบฝึก
ว้นที่ข่าว : 07/08/2560
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 07/08/2560
ฝึกอาชีพเสริมสาขาช่างไฟฟ้าเพื่อแก้ไขความเดือร้อนด้านอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 14/07/2560
ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทย รองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ว้นที่ข่าว : 14/07/2560
ฝึกในสถานประกอบกิจการ เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0
ว้นที่ข่าว : 04/07/2560
ทดสอบข่าวผึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม210260
ว้นที่ข่าว : 21/02/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 48 รายการ