หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2561  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดมหาสารคาม" ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม โดยสนพ.มหาสารคาม ออกบริการ คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ให้แก่กลุ่มนักศึกษาปีสุดท้ายและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมชมกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆในงานมากมาย เช่น สาธิตอาชีพอิสระ 40 อาชีพ แสดงสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และในการออกบริการ คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ในครั้งนี้ มีผู้สนใจสอบถามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 120 คน


ว้นที่ข่าว : 15/02/2561