หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมตามโครงการพระราชดำริ สาขาทอผ้าไหมมัดหมี่

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

          อบรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  จัดฝึกอบรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่สมาชิกให้มีความมั่นคง  อย่างยั่งยืน ในชีวิตและครอบครัวสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  เปิดฝึกอบรมตามโครงการพระราชดำริ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทอผ้าไหมมัดหมี่  จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ บ้านโคกก่อง จำนวน 21 คน ในการฝึกอบรมนี้เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างรายได้แก่สมาชิกและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ฝึกระหว่างวันที่ 22 – 26  มกราคม  2561 ณ วัดสองห้อง บ้านสองห้อง หมู่ที่6 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคามสนพ.มหาสารคาม จะดำเนินการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561  จำนวน 80 คน  ได้ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้วจำนวน 60 คน  และจะจัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิกอีกต่อไปอีกจำนวน 1 รุ่น


ว้นที่ข่าว : 24/01/2561