หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารให้แก่ผู้สนใจ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

         สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ในสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 18 ชั่วโมง ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป จำนวน 23 คน ฝึกระหว่างวันที่ 20 - 27  มกราคม  2561 (เสาร์-อาทิตย์) ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม


ว้นที่ข่าว : 24/01/2561