หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สาธิตทำพวงกุญวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...

        19  มกราคม 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามร่วมสาธิตการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สำหรับคนพิการ (การทำพวงกุญแจ) ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมเปิดโอกาสคนพิการได้มีอาชีพ มีรายได้


ว้นที่ข่าว : 19/01/2561