หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารก่อนเข้ารับการประเมิน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...

       วันที่ 13 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ช่างไฟฟ้าในสถานประกอบการ และผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่ จ.มหาสารคาม จำนวน 17 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานที่มีมาตรฐาน รองรับ Thailand  4.0 และพร้อมเข้าสู่กระบวนการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ โดยผ่านการทดสอบฯ ภาคความรู้ด้วยระบบ  e-testing สามารถเข้าทดสอบฯ ภาคทักษะ จำนวน 13 คน


ว้นที่ข่าว : 15/01/2561