หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มหาสารคาม ฝึกอบรมการทอผ้าไหมมัดหมี่ ตามโครงการพระราชดำริ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

จ.มหาสารคาม อบรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  จัดฝึกอบรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่สมาชิกให้มีความมั่นคง  อย่างยั่งยืน ในชีวิตและครอบครัว

วันที่  20  ธันวาคม  2560 นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  ให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมตามโครงการพระราชดำริ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทอผ้าไหมมัดหมี่ (รุ่นที่ 2) จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ บ้านโคกก่อง จำนวน 20 คน ในการฝึกอบรมนี้เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างรายได้แก่สมาชิกและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ฝึกระหว่างวันที่ 20 - 24  ธันวาคม  2560 ณ บ้านโพนทราย หมู่ 2  ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคามสนพ.มหาสารคาม จะดำเนินการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 


ว้นที่ข่าว : 21/12/2560