หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มหาสารคาม สร้างการบริการที่ประทับใจในสถานประกอบกิจการ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

       18  ธันวาคม  2560  นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม    ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการสถานบริการอาหาร เครื่องดื่ม ในสาขา การสร้างการบริการที่ประทับใจ ให้แก่พนักงาน บริษัท ตะวันแดงสาดแสงทอง (มหาซน) ระหว่างวันที่ 18 - 26   ธันวาคม 2560 เพื่อให้ได้ความรู้ พัฒนาทักษะและทัศนคติในการทำงานบริการให้มีประสิทธิภาพลูกค้าเกิดความประทับใจกลับมารับบริการในครั้งต่อๆไป


ว้นที่ข่าว : 21/12/2560