หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบช่างไฟฟ้าให้เจ้าหน้าที่ด้านไฟฟ้าของศูนย์ทดสอบ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...

ทดสอบมาตรฐานให้ช่างไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบเพื่อความพร้อมในการจัดทดสอบ
    วันที่  15  ธันวาคม  2560  นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ให้ฝ่ายมาตรฐษนฝีมือแรงงานดำเนินการทดสอบฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ทดสอบฯ จำนวน 20 คน  ระหว่างวันที่  15 - 16  ธันวาคม  2560 ณ ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุุคลากรที่เข้ารับการทดสอบได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการทดสอบที่ถูกต้อง เพื่อที่จะดำเนินการทดสอบในศูนย์ทดสอบต่อไป
 


ว้นที่ข่าว : 19/12/2560