หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้แก่กลุ่มผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่  25 -26 พฤศจิกายน  2560 เป็นการบูรณาการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม


ว้นที่ข่าว : 29/11/2560