หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าให้พนักงานในสถานประกอบกิจการ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...

     วันที่ 5 ส.ค.60 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่พนักงานบริษัทบาร์โค้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, ผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าในเขตพื้นที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย และ อ.ยางสีสุราช  รวมจำนวน 23 คน เพื่อส่งเสริมให้เป็นช่างฝีมือที่มีมาตรฐาน สามารถก้าวเข้า สู่กระบวนการประเมินรับรองความรู้ความสามารถต่อไป


ว้นที่ข่าว : 07/08/2560