หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การทอผ้าไหมมัดหมี่ 30 21 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
2 การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ 18 26 กุมภาพันธ์ 2562 2 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
3 การทอผ้าไหมมัดหมี่ 30 4 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
4 การทอผ้าไหมมัดหมี่ 30 11 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
5 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 18 11 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
6 การทำยาหม่อง ลูกประคบ 18 25 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
7 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 18 17 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
8 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร 30 20 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ