หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายธวัชชัย
นามสกุล :: ไชยรินทร์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการ,สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 16 มกราคม 2561
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): ปัจจุบัน
ย้อนกลับ