ข่าวประชาสัมพันธ์


 
หัวข้อข่าว
เผยแพร่งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 09/08/2562
ร่วมงานแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28
ว้นที่ข่าว : 05/07/2562
เผยแพร่งบทดลอง งวดที่ 9 /2562
ว้นที่ข่าว : 02/07/2562
1ตำบล1ช่างไฟฟ้า 2562
ว้นที่ข่าว : 21/06/2562
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ 22 พค 2562
ว้นที่ข่าว : 23/05/2562
งบทดลองงวดที่ 7 ประจำปี 2562
ว้นที่ข่าว : 09/05/2562
บรรยายเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
ว้นที่ข่าว : 18/04/2562
ตรวจสภาพ รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ ฟรี
ว้นที่ข่าว : 11/04/2562
ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
ว้นที่ข่าว : 08/04/2562
ผู้ตรวจการแผ่นดินปักหมุดแม่ฮ่องสอน เตรียมคู่มือแม่ฮ่องสอนโมเดลเป็นต้นแบบ
ว้นที่ข่าว : 04/04/2562
งบทดลองงวด 6 ประจำปี 2562
ว้นที่ข่าว : 04/04/2562
งบทดลองงวดที่ 5 ประจำปี2562
ว้นที่ข่าว : 08/03/2562
ปิดหน้าจอ