ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ (ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ) รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ สาขา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 01/12/2557
ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ (ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 24/11/2557
รายการที่ 61 - 62 จากทั้งหมด 62 รายการ