ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
ศพจ.แม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 25/05/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 12/05/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 12/05/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 12/05/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอ.แม่สะเรียง 2 แห่ง
ว้นที่ข่าว : 03/05/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอน มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ว้นที่ข่าว : 19/04/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอน มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ให้วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ว้นที่ข่าว : 05/03/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอน มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ให้วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ว้นที่ข่าว : 03/03/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนร่วมจ้ดแสดงนิทรรศการ และร่วมพิธีเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 03/03/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมยกระดับก่อนการทดสอบ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 14/01/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 13/12/2558
ศพจ.แม่ฮ่องสอนจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ สาขา ช่างก่ออิฐ
ว้นที่ข่าว : 02/12/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงาน สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษา ปวส. 2 วิทยาลัยนวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558
ว้นที่ข่าว : 17/11/2558
ศพจ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 17/09/2558
ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ (ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ) รุ่นที่ ๗/๒๕๕๘ สาขาพนักงานนวดแผนไทย ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 27/05/2558
ศพจ.แม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ สาขา ก่ออิฐ ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 27/03/2558
ศพจ.แม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 27/03/2558
ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ
ว้นที่ข่าว : 24/12/2557
ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ (ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ) รุ่นที่ ๔/๒๕๕๘ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 01/12/2557
ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ (ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ) รุ่นที่ ๓/๒๕๕๘ สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 01/12/2557
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 62 รายการ