ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
ศพจ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 3/2560
ว้นที่ข่าว : 18/11/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2/2560
ว้นที่ข่าว : 01/11/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ครั้งที่ 5/2560) ชุดที่ 2
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ครั้งที่ 5/2560)
ว้นที่ข่าว : 27/10/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 20/10/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ครั้งที่ 1-3/2560)
ว้นที่ข่าว : 15/10/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 04/10/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับ กฟภ.แม่ฮ่องสอนจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร" เพื่อเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 04/10/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 06/09/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 04/09/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 03/09/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคา
ว้นที่ข่าว : 30/08/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 29/08/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 29/08/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ชุดที่ 2)
ว้นที่ข่าว : 11/08/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ชุดปฐมฤกษ์)
ว้นที่ข่าว : 09/08/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนทดสอบฝีมือแรงงานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 26/07/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนทดสอบฝีมือแรงงานฯ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 12/07/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 12/07/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 02/07/2559
รายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 62 รายการ