ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รบการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
ว้นที่ข่าว : 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รบการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
ว้นที่ข่าว : 08/04/2563
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการแข่งขันขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ จานวน 135 รายการ ด้วยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)
ว้นที่ข่าว : 10/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 02/03/2563
ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ จำนวน 135 รายการ ด้วยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)
ว้นที่ข่าว : 18/02/2563
ประกาศจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่ง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 17/02/2563
ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 11/02/2563
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่ง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ว้นที่ข่าว : 11/02/2563
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา สนามหญ้า สวยหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 11/10/2560
ประกาศจ้างเหมาบริการรักาาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2561
ว้นที่ข่าว : 11/10/2560
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ว้นที่ข่าว : 23/11/2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา
ว้นที่ข่าว : 17/11/2559
ประกาศผล สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๐
ว้นที่ข่าว : 23/09/2559
ประกาศผล สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดอาคารสถานที่และจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า สวนหย่อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ว้นที่ข่าว : 23/09/2559
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ -จ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 02/09/2559
ประกาศผล สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 30/09/2558
ประกาศผล สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 30/09/2558
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 18/09/2558
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 18/09/2558
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 21 รายการ