ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา สนามหญ้า สวยหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 11/10/2560
ประกาศจ้างเหมาบริการรักาาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2561
ว้นที่ข่าว : 11/10/2560
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ว้นที่ข่าว : 23/11/2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา
ว้นที่ข่าว : 17/11/2559
ประกาศผล สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๐
ว้นที่ข่าว : 23/09/2559
ประกาศผล สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดอาคารสถานที่และจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า สวนหย่อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ว้นที่ข่าว : 23/09/2559
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ -จ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 02/09/2559
ประกาศผล สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 30/09/2558
ประกาศผล สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 30/09/2558
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 18/09/2558
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 18/09/2558
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ว้นที่ข่าว : 06/03/2558
รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ