ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว้นที่ข่าว : 13/11/2560
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 08/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 08/10/2560
เผยแพร่งบทดลอง เดือน กันยายน 2560
ว้นที่ข่าว : 04/10/2560
เผยแพร่งบทดลองราชการ สิงหาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 03/08/2560
สนพ.มส เปิดประชุมสภาเกษตร
ว้นที่ข่าว : 25/07/2560
เผยแพร่งบทดลอง มิถุนายน 2560
ว้นที่ข่าว : 16/07/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว้นที่ข่าว : 11/06/2560
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่"งบทดลองสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ2560 (เดือน พฤษภาคม2560)"
ว้นที่ข่าว : 11/06/2560
เผยแพร่งบทดลอง เดือนเมษายน 2560
ว้นที่ข่าว : 12/05/2560
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
ว้นที่ข่าว : 01/05/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 03/03/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมตรวจแบบบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว้นที่ข่าว : 02/03/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนจัดสัมมนาขับเคลื่อนและทบทวนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด (ปี 2560 - 2564)
ว้นที่ข่าว : 02/03/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมประชุมกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (คณะเล็ก ชุด 3)
ว้นที่ข่าว : 27/02/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนออกหน่วยบริการศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันฯ
ว้นที่ข่าว : 25/02/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานฯ
ว้นที่ข่าว : 23/02/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ
ว้นที่ข่าว : 21/02/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมออกร้านงานฤดูหนาวฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว้นที่ข่าว : 09/02/2560
รายการที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 291 รายการ