ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงแม่ฮ่งสอน
ว้นที่ข่าว : 26/03/2561
ขอรับการสนับสนุนการฝึกอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
ฝึกเทคนิกการนวดหน้า
ว้นที่ข่าว : 20/03/2561
ฝึกอบรม สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 20/03/2561
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน
ว้นที่ข่าว : 19/03/2561
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 16/03/2561
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 15/03/2561
รับสมัครฝึกอบรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
ว้นที่ข่าว : 14/03/2561
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ว้นที่ข่าว : 13/03/2561
วํฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 13/03/2561
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานอาชีพช่างไฟฟ้า ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 02/03/2561
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 02/03/2561
การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟสำหรับหน่วยงานราชการ
ว้นที่ข่าว : 28/02/2561
งบทดลอง มค 2561
ว้นที่ข่าว : 06/02/2561
ผลิตภาพแรงงานสัญจร บ้านอมพาย แม่ฮ่องสอน
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าในใจคน
ว้นที่ข่าว : 09/01/2561
กิจกรรมโครงการคลินิกผลิตภาพแรงงานแม่ฮ่องสอนสัญจร
ว้นที่ข่าว : 06/01/2561
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางสาวทักษภร เสรีชาติ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อสานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister only)ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนราชอาณาจักรไทยกับเมืองลอยก่อ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครั้งที่ 1
ว้นที่ข่าว : 13/11/2560
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 291 รายการ