ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
งบทดลอง มค 2561
ว้นที่ข่าว : 06/02/2561
ผลิตภาพแรงงานสัญจร บ้านอมพาย แม่ฮ่องสอน
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าในใจคน
ว้นที่ข่าว : 09/01/2561
กิจกรรมโครงการคลินิกผลิตภาพแรงงานแม่ฮ่องสอนสัญจร
ว้นที่ข่าว : 06/01/2561
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางสาวทักษภร เสรีชาติ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อสานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister only)ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนราชอาณาจักรไทยกับเมืองลอยก่อ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครั้งที่ 1
ว้นที่ข่าว : 13/11/2560
ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว้นที่ข่าว : 13/11/2560
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 08/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 08/10/2560
เผยแพร่งบทดลอง เดือน กันยายน 2560
ว้นที่ข่าว : 04/10/2560
เผยแพร่งบทดลองราชการ สิงหาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 03/08/2560
สนพ.มส เปิดประชุมสภาเกษตร
ว้นที่ข่าว : 25/07/2560
เผยแพร่งบทดลอง มิถุนายน 2560
ว้นที่ข่าว : 16/07/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว้นที่ข่าว : 11/06/2560
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่"งบทดลองสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ2560 (เดือน พฤษภาคม2560)"
ว้นที่ข่าว : 11/06/2560
เผยแพร่งบทดลอง เดือนเมษายน 2560
ว้นที่ข่าว : 12/05/2560
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
ว้นที่ข่าว : 01/05/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 03/03/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมตรวจแบบบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว้นที่ข่าว : 02/03/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 241 รายการ