ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 4/2560
ว้นที่ข่าว : 07/02/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมให้คำปรึกษาสถานประกอบการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยฯ ครั้งที่ 2/2560
ว้นที่ข่าว : 07/02/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมออกหน่วยบริการร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ว้นที่ข่าว : 31/01/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมอวยพรเทศกาลปีใหม่ผู้บริหารระด้บสูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว้นที่ข่าว : 20/01/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมออกบูทจัดนิทรรศการงานวันคนพิการสากลฯ
ว้นที่ข่าว : 18/01/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนเข้าอวยพรปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมประชุมรับมอบนโยบายและตรวจติดตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อบจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะอนุกรรมการ กพร.ปจ.ครั้งที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 11/01/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนมอบของสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ และงานวันคนพิการสากล
ว้นที่ข่าว : 05/01/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนออกรายการสถานีแรงงาน (รายการแรก ต้อนรับปีใหม่ 2560)
ว้นที่ข่าว : 05/01/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนเปิดคลีนิกช่างฯ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ว้นที่ข่าว : 29/12/2559
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
ว้นที่ข่าว : 29/12/2559
สนพ.แม่ฮ่องสอนจัดสัมมนาเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
ว้นที่ข่าว : 29/12/2559
สนพ.แม่ฮ่องสอนอบรมโครงการคลีนิกช่างฯ สาขาช่างซ่อมจักรยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 22/12/2559
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการอภัยโทษฯ
ว้นที่ข่าว : 20/12/2559
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมปล่อยขบวนรถตู้นำประชาชนเข้าเฝ้ากราบพระบรมศพฯ
ว้นที่ข่าว : 16/12/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
ว้นที่ข่าว : 15/12/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2560
ว้นที่ข่าว : 14/12/2559
รายการที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 291 รายการ