หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
Anti-Corruption 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงานและกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส              ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)ประจำปีงบประมาณ2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 09/12/2562