หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร รุ่นที่ 8/2562 สาขา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นางสาวฤติมา ขาวสะอาด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการและนายอนุพงศ์ ประจวบจันทร์ ครูฝึกฝีมือแรงเทคนิค เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพรองรับ Thailand ๔.๐ (อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร) รุ่นที่ 8/2562 สาขา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 24/07/2562