หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ 22 พค 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน”ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 8) ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ออกให้บริการประชาชน  เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 


ว้นที่ข่าว : 23/05/2562