หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตรวจสภาพ รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ ฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งน้องเดินทางไป – กลับ รับเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2562 บนถนนเส้นหลัก 108 แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ พร้อมตรวจสภาพ รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ ฟรี


ว้นที่ข่าว : 11/04/2562