หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นวดสวีดิช รุ่น 2 ประจำปีงบ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  นายธวัชชัย  ไชยรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นางสาวทักษภร เสรีชาติ ตำแหน่ง นักวิชการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และนายจิรวุฒิ กิจวรรณ ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค   ดำเนินการเปิดการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากล หลักสูตรฝึกอาชีพเสริมสาขา การนวดสวีดิช  จำนวน 150 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 4 -22 กุมภาพันธ์ 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน 


ว้นที่ข่าว : 19/02/2562