หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆและอาหารว่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และ  

ความมั่นคงในชีวิต สาขาทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆและอาหารว่าง ในวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการอบรม 22 คน


ว้นที่ข่าว : 28/06/2561