หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาช่างอเนกประสงค์(ช่างชุมชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

วันที่ 18 มิถุนายน 2561สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และ  
ความมั่นคงในชีวิต สาขาช่างอเนกประสงค์(ช่างชุมชน) วันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2561  ณ สำนักงานพัฒนาพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิตสาขาช่างเอนกประสงค์ ระหว่างวันที่ 18 – 27 มิถุนายน 2561 พร้อมทั้งจ่ายเบี้ยเลี้ยงฝึกอบรม วันละ 180 บาท และมอบเครื่องมือสำหรับนำไปประกอบอาชีพท่านละ1 ชุด  ณ สำนักงานพัฒนาพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 15 คน


ว้นที่ข่าว : 28/06/2561