หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยอดผู้มาอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

ณ วันนี้ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ยอด 22 คน (ทั่วไป 14 สถานพินิจ 8) สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น ยอด 10 คน ค่ะ

 


ว้นที่ข่าว : 03/05/2561