หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ชมรมเครือข่ายแรงงานนอกระบบและในระบบ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกันจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี พ.ศ. 2561 “แรงงานอาสาพัฒนาสังคมทำดีด้วยหัวใจ” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประจวบ  อาจารพงษ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 150 คน

 กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญในวันแรงงานแห่งชาติ การมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ประดับทองระดับเงิน และระดับทองแดงรวม 3 แห่ง กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านยาเสพติดตาม โครงการสีขาวจำนวน 11 แห่ง การมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาไฟฟ้าจำนวน 14 ราย กิจกรรมสร้างเจตคติ ที่ดี และสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด โดยการรณรงค์และปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมแรงงานอาสาพัฒนาสังคมทำดีด้วยหัวใจ โดยการทำความสะอาด เก็บบกวาดใบไม้และทาสีพื้นที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน การร่วมบริจาคโลหิตของพี่น้องแรงงานงานในและนอกระบบการออกบูธนิทรรศการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเล่นเกมกีฬาฮาเฮ เพื่อคลายเครียดกับผู้ใช้แรงงาน เสร็จสิ้นการจัดงานเวลา 14.30 น.

 

 


ว้นที่ข่าว : 03/05/2561