หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ให้บริการประชาชนก่อนและหลังสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...

    วันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ให้บริการประชาชนก่อนและหลังสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

 


ว้นที่ข่าว : 11/04/2561