หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการค่ายแกนนำเยาวชน คนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี “ สุภาพ อ่อนโยน พร้อมแบ่งปัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...

        วันที่ 24  มีนาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการเปิดการอบรม โครงการค่ายแกนนำเยาวชน คนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี “ สุภาพ อ่อนโยน พร้อมแบ่งปัน ระหว่าง วันที่ 24-27 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ” โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการ เปิดอบรมครั้งนี้

 


ว้นที่ข่าว : 27/03/2561