หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงแม่ฮ่งสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เรื่องการปฏิบัติ 5ส และตรวจโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน SME 4.0 ทั้ง 4 กิจกรรม

 


ว้นที่ข่าว : 26/03/2561